Üretim Planlama Page Settings Ayarları


Talepler Listesi XML Setup

1 - Spec Göster

Evet denildiğinde listeleme sayfalarında spec kolonu açılır.

2 - Lot No Gösterilsin mi?

Lot numarasının gösterilmesini sağlar.

3 - Üretim Aşaması Gösterilsin mi?

Filtreleme sayfasındaki aşamaların gösterilip, gösterilmeyeceği seçilir.

4 - Aşama Gösterilsin mi?

Evet seçildiğinde ilgili üretim talebinin hangi süreçte olduğu bilgisini gösterir.

5 - İlişkili Üretim Taleplerinin Miktarları Güncellensin mi?

Eğer bu seçenek seçilirse listede yapılan güncelleme işlemlerinde ilişkili üretim taleplerinin miktarları da değişim oranına göre güncellenir.

6 - Spec Alanında Gösterilecek Bilgi

Sipariş listeleme satırında spec gösterimi için kullanılır.

7 - Toplu Print Yapılsın mı?

Evet seçildiğinde kutucuk işaretlerinin olduğu alanda yeni bir print ikonu çıkar ve toplu print yapılmasını sağlar.

8 - Sipariş No Gösterilsin mi?

Üretim talebi sipariş ile ilişkiliyse, ilgili sipariş numarasının gösterilmesini sağlar.

9 - Açıklama Gösterilsin mi?

Talep açıklamasının gösterilmesini sağlar.

10 - Proje Gösterilsin mi?

Seçilen proje bilgisinin gösterilmesini sağlar

11 - Hedef Başlangıç Ve Hedef Bitiş Tarihleri Gösterilsin mi?

Taleplerin hedef başlangıç ve hedef bitiş tarihlerinin gösterilmesini sağlar.

12 - İlişkili İç Talep Numarası Gösterilsin mi?

Eğer ilişkili bir iç talep varsa, iç talep bilgisinin gösterilmesini sağlar.

13 - İstasyon Filtresi

“İlişkiye Göre Sıralansın” seçildiğinde, istasyon filtresini üst istasyon bazında gruplar, “İsme Göre Sıralansın” seçildiğinde, istasyon filtresini alfabetik sıraya göre getirir.

Tip: Talep detay sayfasının XML ayarları üretim emirleri ile aynıdır. 


Üretim Siparişleri XML Setup

1 - Spec Göster

Evet denildiğinde listeleme sayfalarında spec kolonu açılır.

2 - Stok Kodu Göster

Sipariş listeleme satırında stok kodu gösterimi için kullanılır.

3 - 2.Birimi Göster

Sipariş listeleme satırında 2.birim gösterimi için kullanılır.

4 - Çalışma Programı Göster

Sipariş listeleme satırında çalışma programı gösterimi için kullanılır.

5 - Toplam Sipariş Miktarı Göster

Filtreleme sayfasında “Grupla” kutucuğu işaretlendiğinde ilgili ürün için toplam sipariş miktarını gösterir.

6 - Acil İhtiyaç Miktarını Toplam Sipariş Miktarından Hesapla

Filtreleme sayfasında “Grupla” kutucuğu işaretlendiğinde ilgili ürün için acil ihtiyaç toplam miktarına göre hesaplar.

7 -Spec Alanında Gösterilecek Bilgi

Spec No / Spec İsmi seçimi yapılır.

8 - Termin Hesabı Yapsın

Seçilirse üretim emri verilirken ana ürünün ve onun altında yer alan üretilen ürünler için seçilen istasyonların doluluk boşluk oranlarına bakılarak verilen üretim miktarlarının ne kadar sürede üretileceği hesaplanarak en uygun başlangıç ve bitiş tarihleri üretim emirlerine yansıtılır. Eğer bu seçeneği seçerseniz üretim emri ekleme sayfasındaki başlangıç ve bitiş tarihini girme zorunluluğu ortadan kalkar. Tarih girilirse bile bu seçenek seçili olduğundan sistem en uygun tarih ile değiştirir.

9 - Kuyruk Teorisine Göre Çalış

Ürün ağacındaki istasyonda çalışma süresi tanımlı ise, siparişler üretim talebine ya da direkt üretim emrine dönüştürüldüğünde ilgili iş istasyonundaki doluluk oranına göre üretim başlama tarihlerini ayarlar.

10 - Teslim Tarihi

İlgili siparişin teslim tarihini sipariş detayından ya da siparişin ilgili satırından gelmesini sağlar.

11 - Miktar Kadar Talep ve Emir Oluşturulsun

Evet seçilirse ilgili sipariş miktarı kadar talep ve üretim emri oluşturulmasını sağlar.

12 - Üretim Emri Oluşturulabilsin

Evet seçildiğinde listelemenin altında butonlar gelerek siparişler için üretim emri verilmesini sağlar.

13 - Üretim Talebi Oluşturulabilsin

Evet seçildiğinde listelemenin altında butonlar gelerek siparişlerin üretim talebine dönüştürülmesini sağlar.

14 - Sipariş Açıklaması Gelsin

Evet seçildiğinde sipariş detayında girilen açıklamanın görünmesini sağlar.

Tip: Sipariş detay sayfasının XML ayarları üretim emirleri ile aynıdır. 


Üretim Emirleri Listesi XML Setup

1 - Spec Göster

Evet denildiğinde listeleme sayfalarında spec kolonu açılır.

2 - Talep No Göster

Üretim Planlama, Emirler listeleme sayfasında Talep No gösterimi için kullanılır.

3 - Üretim Aşaması Gösterilsin mi?

Filtreleme sayfasındaki aşamaların gösterilip, gösterilmeyeceği seçilir.

4 - Üretilen ve Kalan Bilgisi Gösterilsin mi?

Üretilen ve kalan bilgilerin gösterildiği sütunların gelmesini sağlar.

5 -Spec Alanında Gösterilecek Bilgi

Spec No / Spec İsmi seçimi yapılır.

6 - Emirler Yazdırılabilsin mi ?

Emirler listeleme sayfasında print gösterimi için kullanılır.

7 - Toplu Print Yapılsın mı?

Evet seçildiğinde kutucuk işaretlerinin olduğu alanda yeni bir print ikonu çıkar ve toplu print yapılmasını sağlar.

8 - Aşama Gösterilsin mi?

Evet seçildiğinde ilgili üretim emrinin hangi süreçte olduğu bilgisini gösterir.

9 - Lot No Gösterilsin mi?

Lot numarasının gösterilmesini sağlar.

10 - Sipariş No Gösterilsin mi?

Üretim emri sipariş ile ilişkiliyse, ilgili sipariş numarasının gösterilmesini sağlar.

11 - Cari Hesap Gösterilsin mi?

Cari hesap bilgisinin gösterilmesini sağlar.

12 - İlişkili İç Talep Numarası Gösterilsin mi?

Eğer ilişkili bir iç talep varsa, iç talep bilgisinin gösterilmesini sağlar.

13 - İstasyon Filtresi

“İlişkiye Göre Sıralansın” seçildiğinde, istasyon filtresini üst istasyon bazında gruplar, “İsme Göre Sıralansın” seçildiğinde, istasyon filtresini alfabetik sıraya göre getirir.

14 - Teslime Tarihine Kalan Gün Gösterilsin mi?

Seçilen değere göre kalan gün bilgisi gösterilir.


Fabrika Üretim Emirleri Kayıt ve Detay sayfası XML Setup

1 - Ürün-İstasyon İlişkisini Kullan

Bu seçeneğin seçilmesi durumunda, üretim emri verirken üretilecek ürüne üretileceği istasyonu seçerken sadece ürünün ağacında tanımlanan istasyonların seçilebilmesini sağlar. Eğer seçilmezse, ürün için belirlenmiş olan istasyon tanımlarına bakmaksızın tüm istasyonlar listelenir.

2 - Termin Hesabı Yapsın

Seçilirse üretim emri verilirken ana ürünün ve onun altında yer alan üretilen ürünler için seçilen istasyonların doluluk boşluk oranlarına bakılarak verilen üretim miktarlarının ne kadar sürede üretileceği hesaplanarak en uygun başlangıç ve bitiş tarihleri üretim emirlerine yansıtılır. Eğer bu seçeneği seçerseniz üretim emri ekleme sayfasındaki başlangıç ve bitiş tarihini girme zorunluluğu ortadan kalkar. Tarih girilirse bile bu seçenek seçili olduğundan sistem en uygun tarih ile değiştirir.

3 - Çalışma Programı Kullanılsın

Eğer “Termin Hesabı Yapsın” dediyseniz, ürünün üretileceği istasyonların çalışma programlarına göre, örneğin 08:00-20:00 saatleri arasındaki zamana göre işleri kaydeder. Seçili değilse boş bulunan günün  herhangi bir saatine üretimi atar. 

4 - Kuyruk Teorisine Göre Çalış

Ürün ağacındaki istasyonda çalışma süresi tanımlı ise, siparişler üretim talebine ya da direkt üretim emrine dönüştürüldüğünde ilgili iş istasyonundaki doluluk oranına göre üretim başlama tarihlerini ayarlar.

5 - İstasyon Operatörüne Direkt Aktar

Üretim modülünü kullananlar (Üretim Planlama değil) için eklenmiş bir seçenektir. Seçilirse verilen üretim emri direkt olarak operatörün ekranına yansıtılır. Seçilmezse, Üretim Planlama Sorumlusu üretim emirleri listesinde ürünleri seçerek operatörün ekranına düşmesini sağlar.

6 - Üretimde Stok Bilgilerini Göster

Eğer evet seçilirse, Üretim Emri Ekleme sayfasında Üretim Detayları butonuna tıklandığında ana ürünün altında bulunan üretilen ve üretilmeyen tüm bileşenlerin stok durumları, verilmiş olan üretim emirleri, kalan üretim emirleri vb. ürün stoğu hakkında detaylı bilgilerin gelmesini sağlar. Sayfayı biraz yavaşlattığı için XML’e bağlanarak kullanıcı tercihine bırakılmıştır.

7 - Üretim Miktarının Hesaplanması

Toplam Birim İhtiyaç: Ürünümüzün ağacındaki ya da seçilen specde belirtilmiş olan birim ihtiyaç miktarlarına göre standart olarak hesaplanır. 

Gerçek Stok İhtiyacından:Ürünlerin mevcut gerçek stoklarının eğer altında başka bir ürün varsa o ürünlere yansıtılarak hesaplanması demektir. Örneğin A ürünü için gerçek stok 20, gerçek stoğa göre ihtiyaç da 15 ise elimizdeki ürün miktarı üretimi karşılayacağından bu ürünün altında başka bir ürün varsa onlar için gerekli üretim miktarı 0 olur.

Satılabilir Stok İhtiyacından: Gerçek Stok İhtiyacındaki işleyişin aynısıdır, tek farkı ürünün gerçek stoğundan değil satılabilir stoğundan hareket etmesidir.

8 - Üretim Miktar Bilgileri

1.Toplam Birim İhtiyaç

2.Gerçek Stok İhtiyacı

3.Satılabilir Stok İhtiyacı

Nosu yazılmayan kolonlar listede görüntülenmeyecektir.

9 - Sipariş Satırının Teslim Tarihi Güncellensin!

Eğer siparişten üretim yapılıyorsa sipariş satırının teslim tarihi üretim emrinin bitiş tarihi ile güncellenir.

10 - Güncellemede Sonuç Kontrol Yapılsın mı?

Evet durumunda sonuç girilmiş olan üretim emri güncellenemez. Hayır durumunda ise güncellenebilir.

11 - İstasyon Minimum Üretim Miktarı Kontrol Edilsin mi?

Bu seçeneğin seçilmesi durumunda, ürün istasyon tanımlarındaki ilgili istasyona ait minimum üretim miktarından az üretim emri verilemez.

12 - Üretilen ve Kalan Bilgisi Gösterilsin mi?

Evet seçildiğinde, üretilen ve kalan sütunların getirilmesini sağlar.

13 - Gerçek Stoğu Hesaplarken Hurda Depo Hesaba Katılsın mı?

Evet seçilirse Gerçek Stok hesaplanırken “Hurda Stokta” bulunan ürünler de toplama dahil olur.

14 - İhtiyacı Olmayan Ürünlere İç Talep Oluştur

Malzeme ihtiyaç listesinde 0 miktar olarak gelen ürünler için de iç talep oluşturulabilmesi sağlanır.

15 - Sarf ve Fire Manuel Olarak Eklenebilsin mi?

Evet seçilirse Sarf ve Fire satırlarının manuel olarak eklenebilmesi sağlanır.

16 - Sarf ve Fire Alternatif Ürünleri Ürün Detayından Gelsin mi?

Sarf ve Firede seçilen alternatif ürünlerin, ürün detayından gelmesini sağlar. Eğer hayır işaretli ise ürünün ağacındaki alternatifler gelir.

17 - Alt Üretim Emirleri Seçili Gelsin mi?

Üretim emri oluştururken yarı mamüllere ait üretimlerde seçili getirilip, onlarında üretime gönderilmesini sağlar. Hayır seçildiğinde manuel olarak yarı mamülleri de seçme durumunda kalınır.

18 - Üretim Detaylarında Sadece Üretilecek Ürünler Gelsin mi?

Evet seçildiğinde üretim detayında hammadde ürünlerin görülmemesini sağlar.

19 - Üretim Detaylarında Minimum Stok Gelsin mi?

Evet seçildiğinde üretim detayında minimum stok bilgisi gelecektir.

20 - Gerçek Stok Miktarı Depoya Göre Gelsin mi?

Gerçek stok miktarının ilgili depodaki stok bilgisi ya da tüm depolardaki stok bilgisinin gelmesi sağlanır.

21 - İlişkili Üretim Emri Miktarları Güncellensin mi?

Evet seçildiğinde İlişkili Üretim Emri Miktarları güncellenebilir.

22 - Sarf ve Fire Miktarları Güncellensin mi?

Evet seçildiğinde Sarf ve Fire Miktarları güncellenebilir.

23 - Arka Planda Seri Numaraları Oluşturulsun mu?

Seri no takibi yapılan ürünler için arka planda ürün seri numaralarının oluşmasını sağlar.

24 - Sarf ve Fireler Ağaçtaki Sıra Numarasına Bağlı Olarak Gelsin mi?

Evet seçildiğinde ağaçtaki sıra numarasına göre sarf ve fireler gösterilmektedir.

25 - Malzeme İhtiyaçta Üretim Emri Bitiş Tarihine Göre Gerçek Stok Bilgisi Gelsin mi?

Malzeme ihtiyaç alanında üretim emri bitiş tarihine göre gerçek stok bilgisi gösterilir.

26 - Sarf ve Fireler Satırlarında Lot No Gösterilsin mi?

Evet seçildiğinde Sarf ve Fireler Satırlarında Lot No gösterilir.

27 - Lot No Ürün Detayından Gelsin mi ?

Evet seçildiğinde Lot No bilgisinin stok kodu sayfasından gelmesini sağlar.


Üretim Sonucu Detay XML Setup

1 - Sarf ve Fire Ürünlerinin Maliyeti Değiştirebilsin

Evet seçildiğinde sarf ve fire ürünlerin maliyetleri manuel olarak değiştirilebilir.

2 - İstasyon Değiştirilebilir!

Evet seçildiğinde üretimin istasyon bilgisi değiştirilebilir.

3 - 2.Birimlerle Çalış

Evet seçildiğinde ürün detayında tanımlı olan 2.birimlerle çalışması sağlanır.

4 - Spec ID Görüntülensin

Evet seçildiğinde Spec ID görüntülenir.

5 - Spec Adı Görüntülensin

Evet seçildiğinde Spec ismi görüntülenir.

6 - 2.Açıklama Alanı Göster

Evet seçildiğinde sarf ve firelere ait 2.açıklama alanı ek bir sütun olarak açılır.

7 - Demontajda Miktarlar Değiştirilebilir

Demontaj işlemleri yapılırken miktarın değiştirilebilmesine izin verir.

8 - Stok Kontrolü Specli Yapılsın!

Evet seçildiğinde sadece ürünün kendi stoğunun değil ilgili specinin de stok kontrolünü yapar.

9 - Sarf Miktarları Değişirse Yeni Main Spec Oluşsun

Operasyonlu ürün ağaçlarında operasyon bilgisi gönderilemeyeceği için yeni (mükerrer) spec kayıtları oluşacaktır.

10 - Yansıyan Maliyetleri Göster

Üretim sonucuna masraf merkezlerinden yansıtılmış olan maliyeti gösterir.

11 - İşçilik Maliyetlerini Göster

Evet seçildiğinde maliyet muhasebesinden yansıtılan işçilik maliyetlerini gösterir.

12 - Toplam Maliyeti Göster

Evet seçildiğinde ürünün toplam maliyetini gösterir.

13 - Sonuç Miktarı Üretim Miktarından Fazla Olabilir.

Bir üretim emri için girilen üretim sonuçlarının toplamı, üretim emrindeki miktardan fazla olabilir.

14 - Sevkte Birleştir Göster

Sevkte birleştir kutucuklarının gösterimi yapılır ya da yapılmaz.

15 - Sonuç Girilmemiş Operasyonlar İçin Otomatik Sonuç Oluşturulsun

Eğer evet seçilirse üretim emrine bağlı operasyonlara sonuç girilmemişse otomatik olarak operasyonun bağlı olduğu istasyona toplam miktar kadar sonuç girişi yapılır.

16 - a*b*h Göster

a*b*h gösterimi yapılır ya da yapılmaz.

17 - Barkod ve Seri Nodan Ürün Ekle Gelsin

Evet seçilirse sarf ve fireler için barkod numarası ya da seri numarası yazılarak ürün eklenebilir.

18 - Barkod Sütunu Gelsin

Evet seçilirse, barkod bilgisinin gösterilmesini sağlar.

19 - Üretilen Ürün İçin Fire Sütunu Gelsin

Üretilen ürün satırında fire sütunu açılır ve üretilen üründen kaç adet fire olduğu bu alana yazılabilir.

20 - Sistem 2. Dövizine Göre Birim Maliyet Gelsin

Sistem 2. para birimine göre maliyetler hesaplanır.

21 - Sarf Satırları Fire Olarak da Gelsin

Sarf satırlarının fire olarak da gelmesini sağlar.

22 - Fiş Oluşmuşsa Güncelleme Yapılamasın

Evet seçildiğinde stok fişi oluşturulduysa üretim sonucunun güncellenmesine izin vermez. Güncelleme yapılabilmesi için stok fişleri silinmelidir.

23 - Silme İşleminde Teslim Alınmış Sevk İrsaliyeleri Kontrol Edilsin

Eğer evet olarak seçilirse üretim sonucu silinirken eğer teslim alınmış sevk irsaliyesi varsa uyarı verir.

24 - Lot No Değiştirilebilsin

Evet seçilirse ürünlerin lot no değişikliklerine izin verir.

25 - Stok Fişi Oluştururken Kalite Kontrol Bilgisine Baksın

Bu seçim ürüne ait kalite kontrol girişi yapılmadan stok fişi oluşturulmasına izin vermez. Stok fişi kaydedebilmek için ilgili üretim sonucundaki üretilen ürüne ait kalite kontrol girişi yapılması ve kalite kontrol sürecindeki aşamada onay seçiminin yapılması gerekir.

26 - Lot No Bazında Stok Hareketi Yapılsın

Stok hareketlerinin ilgili Lot bazında yapılmasını sağlar.

27 - Sarf Miktarı Malzeme İhtiyacına Göre Hesaplansın

Sarf miktarının üretim emri ve sonucunda eşit olmadığı durumlarda, evet denildiğinde üretim sonucunda kullanılan sarf miktarını baz alarak ihtiyacı hesaplar. Hayır denildiğinde ise üretim sonucundaki sarf miktarının değiştirilmediğini varsayarak ihtiyacı getirir. Evet seçili olduğunda üretim emrindeki sarf miktarı ile kalan üretim emri miktarı çarpılıp üretim emri miktarına bölünür. Örneğin; Üretim emrinde A ürününde 100 adet sarf girildi. Üretim sonucunun miktarında da 80 adet sarf kullanılması gerekirken 85 adet sarf kullanıldıysa, evet seçildiğinde malzeme ihtiyacını 15 adet getirir. Hayır seçildiğinde ise malzeme ihtiyacını 20 adet getirir.

28 - Sarf Fişi İşlem Kategori ID

ID’si yazılan işlem tipinde sarf fişi oluşur. İşlem Kategorileri altında seçilecek işlem tipinin process_cat_id alanında yazan değerdir.

29 - Fire Fişi İşlem Kategori ID

ID’si yazılan işlem tipinde fire fişi oluşur. İşlem Kategorileri altında seçilecek işlem tipinin process_cat_id alanında yazan değerdir.

30 - Depolararası Sevk İrsaliyesi İşlem Kategori ID

ID’si yazılan işlem tipinde depolararası sevk irsaliyesi oluşur. İşlem Kategorileri altında seçilecek işlem tipinin process_cat_id alanında yazan değerdir.

31 - Üretimden Çıkış Fişi İşlem Kategori ID

ID’si yazılan işlem tipinde üretimden çıkış fişi oluşur. İşlem Kategorileri altında seçilecek işlem tipinin process_cat_id alanında yazan değerdir.

32 - Üretimden Giriş Fişi(Demontaj) İşlem Kategori ID

ID’si yazılan işlem tipinde demontaj fişi oluşur. İşlem Kategorileri altında seçilecek işlem tipinin process_cat_id alanında yazan değerdir.

33 - Sıfır Stok Kontrolünü Belge Tarihine Göre Yapsın

Eğer hayır seçilirse ileri tarihlerdeki üretimlerin sonuçlandırılmasında günümüz tarihinin stok bilgisine göre sıfır stok kontrolü yapar. (Örneğin; 1 ay sonrası için 50 adetlik bir üretim sonucum var. Ancak bugün yarı mamüllere ait stoğum yok ve yarı mamüllerin de 1 ay sonrası için üretim sonuçları girildi. Sistem bugünün tarihini baz alarak yarı mamül stoğumun bulunmadığını söyler ve üretim sonuçlandırmama izin vermez.) Evet seçildiğinde belgenin tarihindeki stoğu baz alır.

34 - Sarf ve Fireler Ağaçtaki Sıra Numarasına Bağlı Olarak Gelsin mi?

Evet seçildiğinde ağaçtaki sıra numarasına göre sarf ve fireler gösterilmektedir.

35 - Manuel Maliyet Göster

Manuel maliyet kutucuklarının gösterimi yapılır ya da yapılmaz.

36 - Miktarda Virgülden Sonra Kaç Basamak Gelsin?

Miktar alanında virgülden sonra kaç basamak geleceğinin seçimi yapılır.

37 - Sarf Miktarı Üretim Sonucundaki Miktara Göre Otomatik Güncellensin Mi?

Hayır seçilirse; Üretim sonucundaki miktar için sadece butona basılarak güncelleme sağlanır. Aksi takdirde sarf hesaplaması yapmaz. Evet seçilirse standart hali ile çalışmaya devam eder. Miktar değiştiğinde otomatik sarflar güncellenir.

38 - Giriş Depo Lokasyon Yetkisi

Eğer tüm lokasyonlar seçilirse yetki kontrollerinden bağımsız olarak tüm lokasyonlar seçilebilir.

39 - Çıkış Depo Lokasyon Yetkisi

Eğer tüm lokasyonlar seçilirse yetki kontrollerinden bağımsız olarak tüm lokasyonlar seçilebilir.

40 - Üretim Depo Lokasyon Yetkisi

Eğer tüm lokasyonlar seçilirse yetki kontrollerinden bağımsız olarak tüm lokasyonlar seçilebilir.


Malzeme İhtiyaçları XML Setup

1 - Dosyadan İmport Yapılabilsin

Evet seçildiğinde üretim malzeme ihtiyaçları importunun yapılabileceği ikon açılır ve import işlemleri yapılabilir.

2 - Fiyatlar Gelsin

Evet seçildiğinde birim fiyat bilgisi ve ihtiyaca göre hesaplanmış toplam fiyat bilgisi gelir.

3 - Alternatif Ürünlerin Stok Bilgisi Gelsin

Evet seçildiğinde alternatif ürünlerin stok bilgilerinin gelmesini sağlar.

4 - Lokasyon Filtresi

Lokasyon filtresi XML’e bağlı olarak lokasyonların listelenmesi sağlanır.

5 - Malzeme İhtiyaç Listesi Kalan Miktara Göre Hesaplansın

Evet seçili olduğunda üretilen sarf miktarları malzeme ihtiyaçta gelmez. Not: Üretim Emirlerinden (Spec) ve Üretim Emirlerinden (Alternatifli) listeleme tiplerinde çalışır.

6 - İç Taleplerin Dahil Edileceği Depo Id

Çıkış deposu XML’de girilen depo ve irsaliyesi kesilmemiş iç talep miktarı aktif stok değerinden düşülür.

7 - İhtiyaç Alanı Virgülden Sonra Kaç Basamak Gösterilsin?

İhtiyaç alanında virgülden sonra kaç basamak gösterileceği seçilir.

8 - Sarf ve Fireler Ağaçtaki Sıra Numarasına Bağlı Olarak Gelsin mi?

Evet seçildiğinde sarf ve firelerin ağaçtaki sıra numaralarına göre gelmesi sağlanır.


Operasyonlar Listesi XML Setup

1 - Spec Göster

Evet denildiğinde listeleme sayfalarında spec kolonu açılır.

2 - Spec Adını Göster

Üretim Planlama, Emirler listeleme sayfasında spec adı gösterimi için kullanılır.

3 - Talep No Göster

Üretim Planlama, Emirler listeleme sayfasında talep no gösterimi için kullanılır.

4 - Üretim Aşaması Gösterilsin mi?

Filtreleme sayfasındaki aşamaların gösterilip, gösterilmeyeceği seçilir.

5 - Üretilen ve Kalan Bilgisi Gösterilsin mi?

Evet seçildiğinde, üretilen ve kalan sütunların getirilmesini sağlar.

6 - Spec Alanında Gösterilecek Bilgi

Sipariş listeleme satırında spec gösterimi için kullanılır.

7 - Emirler Yazdırılabilsin mi?

Emirler listeleme sayfasında print gösterimi için kullanılır.

8 - Toplu Print Yapılsın mı?

Evet seçildiğinde kutucuk işaretlerinin olduğu alanda yeni bir print ikonu çıkar ve toplu print yapılmasını sağlar.

9 - İstasyon Filtresi

“İlişkiye Göre Sıralansın” seçildiğinde, istasyon filtresini üst istasyon bazında gruplar, “İsme Göre Sıralansın” seçildiğinde, istasyon filtresini alfabetik sıraya göre getirir.


Üretimdekiler XML Setup

Üretimdekiler sayfası XML ayarlarının tamamı bu dokümandaki XML’ler ile aynıdır. Yukarıda hepsinden bahsedilmiştir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler